TRANSPORT
  SERVEI DE GRUES
  CONTENIDORS
  RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DE      RESIDUS
  RECICLATGE DE FERRALLA, METALLS, I      TRITURAT DE CABLES ELÈCTRICS
  CERTIFICATS I BAIXES DE VEHICLES